Magne Furuholmen

Magne Furuholmen er født i 1962 i Oslo. Han er kjent gjennom pop-gruppen aha som pianist og keyboardartist. De seinere år har han oppnådd stor anerkjennelse som maler, grafiker, skulptør og keramiker. Furuholmen har vært representert ved en rekke utstillinger i Norge og i utlandet, fra Kina til Europa og Norden. Furuholmen har vært elev hos Kjell Nupen.