Magne Rygh

Magne Rygh (født 20. november 1947 i Steinkjer) er en norsk kunstner og maler. Han er representert i både Nasjonalgalleriet og Riksgalleriet. Rygh er utdannet ved Kunstskolen i Trondheim. Han gikk der skoleåret 1966–1967. 1969–1972 gikk han på metallinjen ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, og de påfølgende årene 1972–1976 ved Statens kunstakademi. Han hadde sin debututstilling i Unge Kunstneres Samfund i Oslo i 1979. Siden har han hatt en utstillinger på en rekke steder, blant annet ved Kunstnerforbundet i Oslo, Galleri Riis i Trondheim, Wang Kunsthandel i Oslo, Drammen Kunstforening og Lillehammer Kunstmuseum.
Rygh har utført flere utsmykningsoppdrag og er innkjøpt av Nasjonalgalleriet, Riksgalleriet, Drammens Museum, Tronheims Kunstmuseum, Lillehammer, Kunstmuseum, Norsk kulturråd, Oslo kommunes Kunstsamlinger og Nord-Trøndelag fylke, og en rekke andre offentlige og private samlinger.