Oddbjørn Stølen

Oddbjørn Stølen er født i 1937 og bosatt i Oslo. Han har sin utdannelse fra Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Atelier Friedlaender Paris og Atelier 17 Paris under Stanley W. Hayter. Stølen har deltatt i en rekke utstillinger. Han er representert ved både Nasjonalgalleriet og ved en rekke museer.