Skule Waksvik

Skule Waksvik (født 22. desember 1927 i Trondheim) er en norsk billedhugger. Han er utdannet ved Statens Kunstakademi. Listen over separat- og kollektivutstillinger er lang. Waksvik er innkjøpt av Nasjonalgalleriet, Riksgalleriet, samt en rekke museer og andre institusjoner.
Waksvik bruker i hovedsak motiv fra naturen, dyr og kvinner, mange for offentlige rom. Han studerte på Kunstskolen i Trondheim (1947), Académie de la Grande Chaumiére i Paris under Leopold Kretz (1947) og Statens kunstakademi i Oslo under Per Palle Storm (1947–1949). Han har atelier på Grünerløkka. Waksvik ble i oktober 2007 utnevnt til Ridder av St. Olavs Orden. Ordensrådet har lagt vekt på hans omfattende bidrag til utsmykning av det offentlige rom og at han har gledet et stort publikum og skapt forståelse for kunstens betydning.