Oddvar Thorsheim

Oddvar Torsheim (født 1938), bosatt i Førde, er en norsk maler, tegner og grafiker. Han er utdannet ved Bergen Kunst- og Håndverksskole og Det Kongelige Kunstakademi i København. I oljemaleriene, akvarellene, tegningene og grafikken sin latterligjør han fordommer og vanetenking med surrealistisk fantasi og samfunnskritisk tendens. Han har også utgitt flere diktsamlinger med egne illustrasjoner, samt musikk-CD-ene Nynorskens skog og Tur.retur Blues. Han er representert i Museet for samtidskunst i Oslo.