Håkon Bleken

Håkon Bleken er født i Trondheim i 1929. Håkon Bleken mottok Anders Jahres kulturpris for 2005. Han er innkjøpt av de mest betydningsfulle muséer, Og har hat store utsmyknings- og portrettoppdrag, bl.a. portrett av Kong Olav V (Stiftsgården, Trondheim), Wenche Foss og Guttorm Hansen.